Creatieve ateliers “De tijdreizigers” (9-12 jaar)

05
févr.
Les mercredis 2/10, 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 4/3, 1/4 et 6/5

Cette activité est organisée en néerlandais. Vous êtes bien entendu les bienvenus.

In onze bibliotheek zullen vanaf september maandelijks creatieve ateliers plaats hebben voor kinderen en jongeren van het vierde leerjaar tot en met het derde secundair.

Elke eerste woensdag van de maand komt de groep van de lagere school samen. 

Tijdsreizigers voor iedereen van het vierde tot het zesde leerjaar!

We zijn van plan om in deze ateliers te werken rond het schrift in zijn verschillende vormen, in verschillende tijdszones en in verschillende landen.

Elk atelier vertrekt met een onderzoek vanuit de collectie of uitgebreidere digitale bronnen om zo tot een nieuwe creatie te komen onder telkens een verschillende artistieke vorm. (collage, luisterverhaal, stop-motion film,…)

We zullen bijvoorbeeld onderzoeken hoe mensen communiceerden vóór het schrift, hoe schrift in verschillende landen tot stand kwam en dit in de vorm van een collage in beeld brengen. Of bekijken hoe film doorheen de jaren evolueerde en dit weergeven in een stop-motion film.

Sophie Vanhomwegen is een ervaren begeleider van artistieke jeugdworkshops. Zij zal vertrekken vanuit de vragen en ideeën van de kinderen om ze zo vanuit hun eigen motivatie en talenten tot reflectie en creatie te brengen.

Type d'activité
Littérature / Ecriture
Public
Enfants (≤ 12 ans)
Précision
Voor iedereen van het vierde tot het zesde leerjaar!