Belasting op het vervuilen van de openbare weg

De gemeenteraad van de gemeente Schaarbeek heeft een belastingreglement gestemd betreffende de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze. Dit reglement bepaalt de boetes die moeten worden betaald voor alle vervuilende handelingen, van het op de openbare weg gooien van een papiertje tot het sluikstorten.

 

In de strijd tegen gewetenloze burgers en vuile straten heeft de dienst Netheid en Groene ruimtes een cel op poten gezet die de verantwoordelijken van illegale stortplaatsen en ander vuil opspoort en vervolgt.

Wanneer er vuil op de openbare weg wordt aangetroffen, zal een onderzoek worden ingesteld om de identiteit van de verantwoordelijke daarvan te achterhalen. Regelmatig zijn er overdag of's avonds speciale acties om de vervuilers op heterdaad te betrappen.

Burgers, bedrijven en handelaars die afval achterlaten op straat riskeren dus hoge belastingbedragen.

 

Een beetje vuil op de openbare weg = €135 belasting

In andere gevallen zou het waarschijnlijk meer kosten!

 

Belasting op het vervuilen van de openbare weg
  Strafbaar feit Tarief 2019
1 Per m² vervuilde weg veroorzaakt door het doorijden van een werfvoertuig zoals een vrachtwagen of een kraan. In ieder geval, zal een minimum bedrag van 300€ worden aangerekend € 30,00
2 Voor elke vervuiling veroorzaakt door een persoon of door het ding, het dier of de persoon over wie hij/zij de hoede heeft €135,00
3 Voor elke menselijke ontlasting €155,00
4 Per verstopte straatkolk €180,00
5 Per zak of recipiën, bevattende huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval. In geval van recidivisme binnen d 5 jaar, zal de initiële aanslagvoet worden verhoogd met 50€ €180,00
6 Per m³ afval bestaande uit papier en/of karton dat niet bestemd is voor de huisvuilophaling. In ieder geval zal een minimale hoeveelheid van 1m³ worden aangerekend €275,00
7 Per m³ zakken, recipiënten, voorwerpen of afval dat niet bestemd is voor de huisvuilophaling, met uitzondering van papier, karton, bouw-afbraak-ol renovatieafval zoals puin, verfresten, cementplaten, venster-en deurramen, enz. In ieder geval zal een minimale hoeveelheid van 1m³ worden aangerekend €455,00
8 Per m² of per fractie m² bevuilde oppervlakte door graffiti, tag of een ander opschrift, affiche of zelfklever waarbij een minimale oppervlakte van 1m² zal worden aangerekend €245,00
9 Per m³ Bouw-, afbraak- of renovatieafval zoals puin, verfresten, cementplaten, venster-en deurramen, enz. In ieder geval zal een minimale hoeveelheid van 1m³ worden aangerekend €895,00