Data van de gemeenteraadszittingen

Overeenkomstig de artikelen 86 en 87 van de nieuwe gemeentewet komt de Gemeenteraad op volgende woensdagen om 18.30u bijeen.

2020

22 januari

19 februari

25 maart

29 april

27 mei

24 juni

23 september

28 oktober

25 november

16 december