Gemeenteraadszittigen in video

Overeenkomstig de artikelen 86 en 87 van de nieuwe gemeentewet komt de Gemeenteraad op volgende woensdagen om 18.30u bijeen.

Volg het gemeentebestuur  live op ons YouTube-kanaal.

2020

22 januari

19 februari

25 maart

29 april

27 mei

24 juni

23 september

28 oktober

25 november

16 december