Belgisch kiessysteem

De Schaarbeekse burgers worden regelmatig opgeroepen om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij, door deel te nemen aan de verkiezingen. Er zijn 4 soorten verkiezingen in België.

Grondbeginselen van het Belgisch kiessysteem

 • de verkiezingen gebeuren volgens het algemeen kiesstelsel
 • het principe van de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast
 • iedere kiezer kan één stem uitbrengen
 • de stemming is geheim
 • de stemming is verplicht
 • de stemming gebeurt in de gemeente.

Daarnaast is er nog een geheel van algemene of specifieke wetten en reglementaire besluiten over de verkiezingen.

4 verschillende verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen:

 • verkiezing van de leden van de Gemeenteraad;
 • elke 6 jaar, op de tweede zondag van oktober (de volgende verkiezingen zullen naar verwachting in 2024 plaatsvinden);
 • kunnen deelnemen: de Belgen vanaf 18 jaar die zijn ingeschreven in de gemeente, de Europese burgers die zijn ingeschreven in de gemeente en op de kiezerslijst staan en de niet-Europese burgers die al meer dan 5 jaar op het Belgisch grondgebied verblijven en die zijn ingeschreven in de gemeente en op de kiezerslijst staan.

Regionale verkiezingen:

 • verkiezing van de leden van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
 • elke 5 jaar (de volgende verkiezingen zullen naar verwachting in 2024 plaatsvinden);
 • kunnen deelnemen: de Belgen vanaf 18 jaar die zijn ingeschreven in de gemeente.

Federale verkiezingen:

 • verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers;
 • elke 5 jaar (de volgende verkiezingen zullen naar verwachting in 2024 plaatsvinden);
 • kunnen deelnemen: de Belgen vanaf 18 jaar die zijn ingeschreven in de gemeente en de Belgen vanaf 18 jaar die in het buitenland wonen maar die hebben gevraagd om te worden ingeschreven op de kiezerslijsten van de gemeente.

Europese verkiezingen:

 • verkiezing van de Belgische leden van het Europees parlement ;
 • elke 5 jaar (de volgende verkiezingen zullen naar verwachting in 2024 plaatsvinden);
 • kunnen deelnemen: de Belgen vanaf 18 jaar die zijn ingeschreven in de gemeente, de Europese burgers die zijn ingeschreven in de gemeente en op de kiezerslijst.