Toegankelijkheid van de verkiezingen

Hoe stem ik elektronisch in Brussels?

De toegankelijkheid van stembureaus

Er dient in elk gebouw waarin stembureaus zijn ondergebracht een speciaal stemhokje ten behoeve van de mindervalide kiezers te worden voorzien (1). Elke locatie (school, sportcentrum,…) beschikt dus minstens over één stembureau dat voor personen met beperkte mobiliteit (PBM's) toegankelijk is.

Begeleiding in het stemhokje

Als gehandicapte persoon, laten vergezellen door een naaste, die u kan helpen bij het stemmen in het stemhokje.

Meer info >>>

Stemmen bij volmacht

In principe moet u zelf stemmen. Als u zich niet persoonlijk naar het stembureau kan begeven, kan u in bepaalde gevallen een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon die in uw naam zal stemmen. De redenen waarbij stemmen via volmacht mogelijk is, zijn limitatief opgesomd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziekte of voor personen met een handicap, bij verblijf in het buitenland of wegens beroepsverplichtingen in België.

Meer info >>>

 

Brochure Toegankelijkheid verkiezingen PBM 2018

Download >>>