Administratieve formaliteiten: gezondheidsmaatregelen in het Gemeentehuis

Mondmasker verplicht, afspraken voor uw administratieve formaliteiten, tijdslots zonder afspraak bij het Gemeentehuis ... Gezien de crisisperiode hebben de diensten Bevolking & Burgerlijke stand haar werking aangepast om het onthaal van de burgers te verbeteren, en de veiligheid en sociale afstand te garanderen.

De gemeente Schaarbeek ontvangt u na afspraak om de wachttijden te beperken. Niettemin kunt u twee dagen per week (dinsdag en woensdag van 8 tot 13 uur) zonder afspraak bij het Gemeentehuis terecht om een identiteitsdocument aan te vragen.

Pas op: een mondmasker dragen is verplicht in alle gemeentegebouwen. Houd er wel rekening mee dat de organisatie van de administratie gezien de huidige gezondheidssituatie nog kan veranderen om het onthaal van de burgers te verbeteren.

Diensten Bevolking & Burgerlijke stand: handleiding

  • Om een identiteitsdocument aan te vragen (identiteitskaart, Kids-ID, verblijfstitel, reiskaart, paspoort, rijbewijs), een legalisering van mijn handtekening, ouderlijke toestemming om te reizen, een eensluidend afschrift: Ik maak via e-mail (bevolking@schaarbeek.be) of per telefoon (02/244 75 11) een afspraak bij het Gemeentehuis of de Radium-antenne*, of ik ga op dinsdag of woensdag tussen 8 en 13 uur zonder afspraak naar het Gemeentehuis.
  • Voor een adreswijziging of een aanvraag voor een eerste inschrijving in België: Ik dien mijn volledig dossier in via e-mail (bevolking@schaarbeek.be) of per post (Bevolking & Burgerlijke stand – Colignonplein – 1030 Schaarbeek).
  • Om een dossier in te dienen voor een geboorte, erkenning, huwelijk, wettelijke samenwoning, nationaliteit: Ik dien mijn volledig dossier in via e-mail (burgerlijkestand@schaarbeek.be) of per post (Bevolking & Burgerlijke stand – Colignonplein – 1030 Schaarbeek).
  • Voor een aanvraag voor een uittreksel uit het register (gezinssamenstelling, attest van verblijfplaats, geboorteakte...): Ik log in op het elektronisch loket (zie kaderstuk) of ik dien mijn aanvraag in via e-mail (bevolking@schaarbeek.be) of per post (Bevolking & Burgerlijke stand – Colignonplein – 1030 Schaarbeek).

 

  • Ik wens een identiteitsdocument af te halen:
    • Bij het Gemeentehuis: ik begeef me van maandag tot vrijdag tussen 8 en 13 uur zonder afspraak naar de achterzijde van het gebouw.
    • Bij de Radium-antenne: ik maak een afspraak via e-mail (bevolking@schaarbeek.be) of per telefoon (02/244 75 11).

Opgelet, een volledig dossier = voornaam en familienaam + geboortedatum + rijksregisternummer + een kopie van uw identiteitskaart + een kopie van alle documenten met betrekking tot uw aanvraag.

* Bij de Radium-antenne verloopt alles via afspraak.

Vergeet de elektronische loketten niet

U kunt bepaalde documenten eenvoudig online opvragen via de elektronische loketten:

My 1030: https://my.1030.be  
Irisbox: www.irisbox.be
Mijn Dossier: www.ibz.rrn.fgov.be/nl