Afbraak van toekomstige metro 3

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe metrolijn 3 in de Vooruitgangstraat zijn op 22 april 2020 hervat.

Deze afbraakwerken van een oud Infrabelgebouw zijn nodig om een werfzone aan het Noordstation in te richten. Het hernemen van de werkzaamheden gaat gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen.

De planning*

  1. Ontmanteling en asbestverwijdering eind april - eind mei 2020
  2. Afbraak begin juni - midden juli 2020.
  3. Afwerking van de werf eind juli 2020

Impact op de buurt

Alle betrokken partijen nemen de nodige maatregelen om de impact op de omgeving te beperken. Zo zullen de kantoren en woningen steeds bereikbaar blijven gedurende de werken. Omleidingen voor voetgangers rond de werfzone zullen duidelijk worden aangegeven. Bepaalde parkeerplaatsen zullen worden geschrapt. Het autoverkeer blijft ongewijzigd. De arbeiders werken tussen 7u en 19u, uitgezonderd voor de afbraakwerken (7u - 16u).

De werfzone zoals afgebakend op het plan blijft afgesloten na de werkzaamheden.

MEER INFORMATIE

0800 14 202

*  De planning is onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden en eventuele aanvullende werkzaamheden.