Permanentie voor ouders van kinderen met autisme

19
Sep
Elke derde donderdag van de maand, van 10u tot 12u

De vereniging "La Caravane Bleue" zet zich in voor gezinnen van kinderen met autisme. Veel gezinnen komen in moeilijkheden of crisissituaties terecht, wanneer zij vernemen dat hun kind autisme heeft. Op basis van onze ervaring willen wij hulp bieden aan deze moedige ouders en hun buitengewone kinderen. 

- bewustmakingscampagnes voeren over handicaps en in het bijzonder over autisme, 

- advies en administratieve ondersteuning bieden aan ouders van kinderen met autisme, 

- welzijnsactiviteiten aanbieden aan moeders van autistische kinderen, 

- organiseren van buitenschoolse activiteiten voor autistische kinderen. 

Inschrijven via telefoon naar Myriame (La Caravane bleue): 0479-390 860

Met de vzw La caravane bleue

Type activiteit
Ondersteuning & advies
Prijs

Gratis

Publiek
Vrouwen