Brabant | Noord | Sint-Lazarus: participatief budget

Nieuwe projectenoproep - Participatief budget van stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus (SVC) !

Een participatief budget ?

Elk jaar is er een budget beschikbaar tijdens het verloop van het SVC voor de uitvoering van burgerprojecten in Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Noode voor de wijken Brabant, Noord, Haacht en Aarschot (perimeter van het stadsvernieuwingscontract Brabant Noord Sint-Lazarus).

Voor wie?

Iedereen kan een project indienen (bewoners, verenigingen, handelaars, professoren, studenten) mits dit bedoeld is voor een verbetering van het leefklimaat van de bewoners van de betrokken wijken.

Hoe?

Elke groep van minimum twee personen kan ideeën voorstellen. U vult een kandidatuursformulier in dat beschikbaar is in de wijkantenne van RenovaS of online. Voor elke projectenaanvraag is een enveloppe van minimum 15.000€ beschikbaar voor het concretiseren van de ideeën die door de selectievergadering op 28.11.2019 zullen weerhouden worden.

Wanneer?

U hebt tot 08.11.2019 de tijd om een project voor uw wijk in te dienen.

Elk jaar zullen twee projecten aanvragen worden gelanceerd, de volgende zal plaatsvinden in de lente van 2020.

Vragen?

De team van RenovaS staat klaar om u te helpen bij het opstellen van uw project.

Iedereen die meer inlichtingen verlangt en/of van gedachten wil wisselen over zijn ideeën voor de wijk kan zich richten tot de ploeg van de wijkantenne 38 Koninginneplein , 02.213.00.00.

 

Infos :

02/213 00 00
Antenne RenovaS, Koninginneplein 38
@Reinecru.2svc.2