Buurtbemiddeling

Leven in een gemeenschap, in een gezin, in een stad kan een bron van spanning en conflicten zijn. Maar niet elk conflict wordt systematisch opgelost via de politie, het vredegerecht of advocaten.

Als we er nu eens over zouden praten? Een beroep doen op bemiddeling betekent uw zorgen in alle vertrouwen bespreken met professionals die naar uw verhaal luisteren en zo begeleid worden om conflicten te ontmijnen.

Hebt u een conflict met uw buur? Er zijn spanningen in uw gezin, uw wijk, het gebouw waar u woont of in verband met uw huurcontract of uw woning?

Ga eerst in dialoog voor u klacht indient bij de politie of het vredegerecht. Neem contact op met de Buurtbemiddelingsdienst.

Om de spanningen, het conflict in der minne op te lossen:

  1. Neem contact op met de buurtbemiddelingsdienst
  • Tel.: 02/240 63 01 – 02/240 63 02 - 02/240 63 03. Als we niet beschikbaar zijn, stuur ons dan uw contactgegevens per e-mail zodat we contact met u kunnen opnemen.
  • wijkbemiddeling@1030.be
  • rprevot@1030.be
  • Adres: Vanderlindenstraat 121, 1030 Schaarbeek
  1. De bemiddelaars nemen contact op met de partijen en praten individueel met hen zonder een kant te kiezen
  2. Ze stellen de partijen voor elkaar te ontmoeten om te bemiddelen
  3. Ze helpen de communicatie herstellen om samen een minnelijke oplossing te vinden
  4. Zo nodig kunnen ze de partijen begeleiden bij de uitvoering van een overeenkomst.
affiche médiation de proximité

Vertrouwelijk en kosteloos

Uw gesprek met de bemiddelaars van de dienst is vertrouwelijk. De gehele procedure is bovendien gratis .