APAB ASBL

De vzw APAB (Association de la Pensée d'Atatürk en Belgique) is een niet-confessionele, pluralistische sociaal-culturele vereniging die zich vooral tot doel stelt de integratie van de Turkse gemeenschap en de interculturele dialoog te bevorderen:

  • Huiswerkschool (6 tot 12 jaar)
  • Cursussen Frans voor anderstaligen (FLE)
  • Creatieve workshops, interculturele evenementen (avonden, conferenties enz.)

Contact

02/215 42 78
Publiek
Kinderen (≤ 12 jaar)
Gezinnen
Buitenlandse nieuwkomers
Taal
FR