Begroting, Controle & Strategie

Missies/competenties

Begroting

  • Jaarlijks opstellen van de begroting en de begrotingsaanpassingen
  • Follow-up van het herstelplan
  • Follow-up van de buitengewone financiering

Controle en Strategie

  • Erediensten: controle van de budgetten en rekeningen van de kerkfabrieken
  • Toezicht op het OCMW
  • Controle van de vzw’s
  • Interne controle

 

Directie
Financïen - Gemeenteontvanger