Bernard Clerfayt, Bourgmestre

Bevoegdheden:

  • Verkeersveiligheid / Stedelijke veiligheid
  • Administratieve sancties
  • Strategische & duurzame ontwikkeling
  • Stadsvernieuwing
  • Secretariaat van vergaderingen / Gemeentemandatarissen
  • Communicatie & Burgerparticipatie
  • Informatica & Smart City

Bernard Clerfayt, die al 18 jaar burgemeester van Schaarbeek en al 30 jaar lokaal mandataris is, heeft actief meegewerkt aan de heropleving van de gemeente. Samen met een sterk team heeft hij zich op alle vlakken ingespannen: stadsvernieuwing, netheid en openbare veiligheid, bouw van scholen, crèches, culturele- en sportcentra, buurtruimten, evenwichtige financiën en het verminderen van de sociale en intercommunautaire spanningen. In Schaarbeek is het goed leven .

Hij verbindt zich ertoe om de heropleving van Schaarbeek voort te zetten voor ieders welzijn en respect: door de dynamiek te versterken die het resultaat is van de energie van haar inwoners, handelaars en ontwikkelaars, via een strikt beheer van de gemeentelijke openbare diensten .

 

 

Kabinetsmedewerkers

Bernard CLERFAYT, Burgemeester

Marc WEBER, Kabinetschef

Catherine HENQUET, Raadgever

Alice DOBRYNINE, Raadgever

Thomas AMROM, Raadgever

Christine VOLAI, Secretaresse

Delphine TCHAOUSSOGLOU, Secretaresse

Telefoon
02/244 71 55
02/244 71 66 (inschrijving juridische permanentie)
Fax
02/216 40 83