Bevolking - Vreemdelingen

Missies/competenties

Contactpunt van de administratie met personen die in Schaarbeek wonen, ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of die verblijfsrecht willen verkrijgen in België

  • Inschrijving van personen in het vreemdelingenregister;
  • Aflevering, betekening van alle documenten in verband met de administratieve situatie van een buitenlander die in het register is ingeschreven - meer bepaald de betekening van alle beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken;
  • Opstellen en afleveren van verblijfsdocumenten voor de burgers die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister (model A, B, E, F – inschrijvingsattest).

CORONAVIRUS

 

De geleidelijke deconfiniëring vindt plaats. U kunt nu contact opnemen met het gemeentebestuur voor al uw procedures, deze worden allemaal verwerkt. De procedure blijft echter hetzelfde: de diensten zijn alleen op afspraak beschikbaar.

Hoe maak ik een afspraak?

Gelieve bij voorkeur uw aanvragen voor documenten in te dienen:

 

Wij nodigen u uit om voorzichtig te zijn en uw bezoek uit te stellen als het niet dringend is.
 
Telefoon
02/244 75 11
Directie
Bevolking & Burgerlijke stand