Coördinatie van de Schaarbeekse sociale actie CSSA (OCMW)

Missies/competenties

De CSSA, Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale Actie, is het partnership tussen het OCMW van Schaarbeek en de CSS, Sociale Coördinatie van Schaarbeek, die een veertigtal verenigen verenigt.

De CSSA is de link tussen het OCMW en het Schaarbeekse verenigingsleven. De CSSA heeft tot taak te informeren, op te leiden, het sociaal werk in netwerken te versterken en in overleg acties te ondernemen om de strijd aan te binden met armoede in Schaarbeek. Ze spreekt ook de bevoegde overheden aan op basis van analyses van de sociale problemen die ze heeft vastgesteld. Elke organisatie en elke dienst van het OCMW of het verenigingsleven van Schaarbeek kan aan de projecten van de CSSA deelnemen.

De CSSA werd in 2004 opgericht met de steun van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) die een subsidie toekent aan OCMW’s die hun coördinatiewerk met de verenigingen van de gemeente willen versterken

Telefoon
02/435 51 39
02/435 51 38