Demografie

Missies/competenties
  • Adresveranderingen binnen de gemeente of vanuit een andere Belgische gemeente (Belg of niet-Belg met een verblijfsvergunning C, E+, F+ en D);
  • Adresveranderingen voor elke Belg die uit het buitenland komt;
  • Schrappingen voor het buitenland;
  • Gezinssamenstelling na een gezinshereniging of een scheiding;
  • Tenlastenemingen;
  • Wettiging van handtekeningen - Verstrekken van eensluidende afschriften;
  • Aanvragen en aflevering van identiteitskaarten en (Belgische) paspoorten - attesten van verlies of vernietiging;
  • Aanvragen en aflevering van de verblijfsvergunningen voor buitenlanders met permanent verblijfsrecht (model C, E+, F+, D);
  • Aflevering van kid’s card of identiteitsbewijzen voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar;
  • Informatie aan en doorverwijzing van het publiek naar andere diensten van de Administratie.

CORONAVIRUS

 

De geleidelijke deconfiniëring vindt plaats. U kunt nu contact opnemen met het gemeentebestuur voor al uw procedures, deze worden allemaal verwerkt. De procedure blijft echter hetzelfde: de diensten zijn alleen op afspraak beschikbaar.

Hoe maak ik een afspraak?

Gelieve bij voorkeur uw aanvragen voor documenten in te dienen:

 

Wij nodigen u uit om voorzichtig te zijn en uw bezoek uit te stellen als het niet dringend is.
 
Telefoon
02/244 75 11
Directie
Bevolking & Burgerlijke stand