Dienst bejaarden (OCMW)

Missies/competenties

De dienst Bejaarden richt zich tot alle Schaarbekenaren vanaf 64 jaar die niet in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis verblijven. De dienst Bejaarden stelt senioren de informatie en diensten ter beschikking die hen helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven.

De maatschappelijk medewerker stelt een sociaal onderzoek in om de behoeften van de betrokkene vast te stellen.

Nadat het sociaal onderzoek is afgerond, doet de maatschappelijk medewerker voorstellen voor tussenkomst die rekening houden met de specifieke situatie van de bejaarde.

 

 

De huidige gezondheidssituatie schrijft echter enkele aanpassingen voor zodat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd kan worden.

Om de senioren niet nog meer te verzwakken, gaan de thuisbezoeken en begeleiding enkel door indien dit noodzakelijk blijkt.
Telefoon
02/240 30 80