Dienst huisvesting (OCMW)

Missies/competenties

De dienst Huisvesting begeleidt senioren bij het zoeken naar een rusthuis of elke andere structuur voor begeleid wonen.

Hij behandelt alle aanvragen voor opname in de twee rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Schaarbeek: het RVT Albert De Latour (120 bedden) en het RVT De kriekenboomgaard (135 bedden). Als onze structuren niet kunnen beantwoorden aan de behoeften van de oudere persoon, werkt onze dienst ook samen met andere structuren uit de overheids- of de privésector.

Als de middelen van de betrokkenen niet volstaan om alle verblijfskosten te betalen, kan het OCMW van de gemeente waar de betrokkenen op het ogenblik van hun aanvraag wonen sociale steun toekennen op basis van een sociaal onderzoek. Als de gezondheidstoestand of de situatie van de betrokkene dit rechtvaardigen, kunnen we hem of haar ook thuis bezoeken. En tot slot kan er ook een ontmoeting worden georganiseerd tussen de verschillende betrokkenen om een geschikte oplossing te vinden. De dienst Huisvesting zoekt de meest geschikte oplossing en behandelt elke situatie individueel.

De betrokkene, zijn of haar familie of arts kunnen telefonisch of via e-mail contact opnemen met de dienst Huisvesting. Hij bezorgt dan de lijst met noodzakelijke documenten om de aanvraag te verduidelijken.

De dienst Huisvesting is zowel toegankelijk voor Schaarbekenaren als voor niet-Schaarbekenaren.

 

Telefoon
02/435 50 80
Fax
02/435 50 06