Dienst PSI-personen in illegale of onregelmatige situatie (OCMW)

Missies/competenties

De dienst PSI van het OCMW van Schaarbeek zorgt dat vreemdelingen die illegaal in België verblijven toegang krijgen tot dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) via de gezondheidskaart. De gezondheidskaart geeft gratis toegang tot diverse medische zorgen (medische raadpleging, technische handelingen, aankoopkosten geneesmiddelen ...), zowel curatief als preventief zodra ze erkend zijn als “dringende geneeskundige hulpverlening”.

Voor elke nieuwe aanvraag kunnen de betrokkenen een afspraak maken aan het onthaal van het OCMW. Tijdens de afspraak zal de maatschappelijk assistent(e) nagaan of de aanvraag ontvankelijk is. Er wordt ook een huisbezoek georganiseerd om na te gaan of de betrokkene wel degelijk in de gemeente verblijft en in welke omstandigheden om voor de dringende geneeskundige hulpverlening in aanmerking te komen. Om in aanmerking te komen voor de gezondheidskaart moet er een DGH-attest, dat maximaal een jaar geldig is, worden ingevuld en ondertekend door een erkend geneesheer. Het DGH-attest moet de vermelding “algemene geneeskunde” bevatten. Tot slot moet de betrokkene de maatschappelijk assistent(e) alle vereiste documenten bezorgen om de illegaliteit/onregelmatigheid van het verblijf te bewijzen (verlopen toeristenvisum, of bewijs van aanwezigheid op het grondgebied gedurende meer dan drie maanden voor burgers van landen die niet aan de Europese visumverplichting onderworpen zijn: huurcontract, facturen op naam, vzw-attest,…).

De dienst PSI verleent niet alleen toegang tot dringende geneeskundige hulpverlening, maar verwijst de personen in illegale of onregelmatige situatie ook door naar verschillende verenigingen en organismen waar ze terechtkunnen voor hun dagelijkse behoeften (bedeling van maaltijden of voedselpakketten, sociale diensten gespecialiseerd in migrantenrecht, algemene sociale diensten, alfabetiseringscursussen of cursussen Frans, opvolging zwangerschap …).

 

Telefoon
02/240.30.80 (Telefonische permanenties ; maandag 10.30u. - 12u ; woensdag 13u. - 14.30u)