Dienst welzijn en gezondheid (OCMW)

Missies/competenties

De dienst Welzijn en Gezondheid, is een tweedelijnsdienst tot bevordering van de gezondheid en werd opgericht in 2004 met het doel de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren en preventieacties te ontwikkelen. Alle kwetsbare inwoners van Schaarbeek die vragen hebben in verband met gezondheid, en meer bepaald bewoners die van OCMW-steun genieten, kunnen er terecht.

De dienst heeft tot taak de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren:

  • Informatie verschaffen over de bestaande diensten en de modaliteiten van de toekenning van steun inzake gezondheid (bijvoorbeeld gebruiksaanwijzing van de gezondheidskaart).
  • Strategieën om de kwaliteit van de dienstverlening inzake gezondheid aan de begunstigden te verbeteren uitwerken en toepassen.
  • De synergie en de samenwerking tussen de zorgverleners en de eerstelijnsdiensten van het OCMW verbeteren.
  • Onderzoek doen naar de gezondheidsproblemen van de cliënten om ze beter te informeren en de maatschappelijk assistenten erover te informeren.
  • De vragen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in verband met de gezondheid en de zorgverlening aan onze cliënten beantwoorden.
  • De gezondheidskaart aanpassen aan de maatschappelijke evolutie en de wetswijzigingen.

De dienst Welzijn en Gezondheid voert ook preventieve taken uit:

  • Het personeel van het OCMW informatie verschaffen rond gezondheid.
  • Opsporing van bepaalde ziekten organiseren.
  • Projecten tot bevordering van de gezondheid en educatieve projecten organiseren voor het Schaarbeekse publiek en de cliënten van het OCMW, bijvoorbeeld via thematische ontmoetingen met de groepen cliënten die deelnemen aan de Burgerateliers.

 

Telefoon
02/435 55 56