Dienst woningen en infoloket (OCMW)

Missies/competenties

De dienst Woningen van het OCMW van Schaarbeek staat in voor de sociale begeleiding van personen met woonproblemen (ongeschikte, ongezonde woning, problemen met de verhuurder, verlies van woonst, …). Alle Schaarbekenaren kunnen er terecht.

Het heeft de volgende taken:

  • De betrokkenen informeren over hun rechten en plichten inzake huurcontracten.
  • De betrokkenen helpen bij hun verschillende administratieve stappen (inschrijving op de wachtlijst voor sociale woningen, klachten ingediend bij de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, dossier “herhuisvestingstoelage” enz.).
  • De betrokkenen bij hun actieve zoektocht naar een woning in de privésector begeleiden via de “woningtabel”.
  • Daklozen en personen die betrokken zijn bij een uitzettingsprocedure begeleiden.

Het Infoloket huisvesting informeert u over de bestaande diensten inzake huisvesting in Schaarbeek en het Brussels Gewest en verwijst u door naar de geschikte diensten. Het richt zich tot alle Schaarbekenaren, ook niet-cliënten van het OCMW. Het is geopend van maandag tot woensdag van 13.30 u. tot 15.30 u. zonder afspraak.

 

<<< Zie de Gids Info-Huisvestinggids huisvesting

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huidige gezondheidssituatie schrijft echter enkele aanpassingen voor zodat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd kan worden.

De dienst Wonen schort zijn permanenties en workshops op en werkt uitsluitend telefonisch of via e-mail.
Telefoon
02/435 50 20
Fax
02/435 50 33