GAFFI asbl

Gaffi richt zich tot vrouwen en kinderen. De vzw biedt drie soorten activiteiten aan:

  • Sociaaleconomische integratie (verschillende soorten alfabetiseringscursussen, basisopleidingen en opleidingen Frans voor anderstaligen);
  • Permanente educatie gericht op alfabetisering en burgerschap (met een waaier van workshops expressie, creatie, projectgroepen…);
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 6 tot 12 jaar (huiswerkschool, creatieve workshops, documentatiecentrum en vakantiecentrum).
jardinage

Contact

Voorzitters: Agnès DERYNCK
Verantwoordelijke Permanente educatie : Valérie LEGRAND
Verantwoordelijke Sociaaleconomische integratie : Carine BASTIEN
Verantwoordelijke Buitenschoolse opvang : Mi ray YORULMAZ
02/221 10 10
Publiek
Kinderen (≤ 12 jaar)
Vrouwen
Buitenlandse nieuwkomers
Werkzoekenden
Taal
FR