Koninklijke Sinte-Mariastraat

Wijk
Paleizen-Koningin
Plaats - Straat
Koninklijke Sinte-Mariastraat
Perimeter
De hele straat
Aard van de werken

Riolering (wordt uitgevoerd), legging van kabels en waterdistributie

Bouwheren
SIBELGA
VIVAQUA SAN.
VIVAQUA DIST.
Begin van de werken
november 2020
Eind van de werken
2021