Kunstenaarsgaarde

Wijk
Bloementuin
Plaats - Straat
Kunstenaarsgaarde
Perimeter
De hele gaarde
Aard van de werken

Legging van kabels, waterdistributie

Bouwheren
SIBELGA
Sibelga OV
VIVAQUA DIST.
Begin van de werken
januari 2021
Eind van de werken
april 2021