Le Phareyers

Missies/competenties

Deze dagopvang, gehuisvest in een groot herenhuis aan de Reyerslaan, is ontworpen als een plek waar mensen kunnen uitrusten, op krachten kunnen komen en sociaal contact kunnen hebben. Ze krijgen ook individuele ondersteuning bij hun administratie en het zoeken naar huisvesting.

Het uiteindelijke doel van de Le Phareyers is om de best mogelijke ondersteuning te bieden om mensen in moeilijkheden van de straat te helpen. Het team bestaat uit een coördinator, drie maatschappelijk assistenten en drie maatschappelijk werkers.

De volledige organisatie is zo uitgewerkt dat ze rekening houdt met de aanbevelingen van Bruss'Help om de coronamaatregelen na te leven.

 

Telefoon
0490 47 62 48