Ombuds (OCMW)

Missies/competenties

U begrijpt een beslissing van het OCMW niet? U vindt dat men u niet goed heeft begrepen? De ombudsvrouw van het OCMW ontvangt, registreert en behandelt alle klachten van de cliënten van het OCMW. U kunt informatie vragen over een administratieve procedure of een klacht indienen over een procedure van het OCMW. Let op, u moet eerst contact opnemen met uw maatschappelijk assistent(e) om het probleem te melden. De ombudsvrouw zal uw aanvraag alleen behandelen als die stap geen resultaat heeft opgeleverd.

Procedure:

  • De ombudsvrouw onderzoekt uw aanvraag strikt vertrouwelijk. In geval van een klacht gaat ze na of uw klacht gegrond is vooraleer tot eventuele bemiddeling over te gaan.
  • In geval van een administratieve fout of tekortkomingen in de opvolging van uw dossier, stelt de ombudsvrouw alles in het werk om een oplossing te vinden en de situatie recht te zetten.
  • Als de administratie uw dossier echter correct heeft behandeld, leggen we u de redenen uit.

U kunt uw aanvraag richten tot de ombudsvrouw, mevrouw Marie Buffin, per brief, via e-mail of telefonisch met vermelding van het onderwerp van uw klacht. U dient ook te vermelden met wie u al contact hebt opgenomen om te trachten uw situatie te regelen.

Telefoon
02/435 50 70