Premie voor technopreventie (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Eigenaars of huurders die mechanische beschermingsmaatregelen nemen (versterking van sloten, gepantserde deuren enz.) kunnen onder bepaalde voorwaarden een zogenaamde technopreventiepremie genieten. De toekenning van deze premie van maximaal 500 euro hangt af van het aantal ingediende aanvragen.  

Voor zelfstandigen geldt voor alle beveiligingswerkzaamheden in professionele ruimten een verhoogde fiscale aftrek van 20,5%.

Premieaanvraag of alleen raadgeving >>>

Gemeentereglement betreffende de toekening van premies voor diefstalpreventie - Goedkeuring (20/12/2017) >>>  

Betrokken dienst(en)