Premie voor voortuintjes (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Heeft uw woning een uitbouwstrook aan de voorgevel en wilt u meer groen? Dan kunt u een premie krijgen als u werken uitvoert om de doorlaatbare en beplante oppervlakte van dit tuintje te vergroten of als u de omheining laat herstellen volgens het oorspronkelijke karakter.  

Wat is mogelijk met de premie? 
De premie bedraagt 50% van het totaalbedrag van de werken, maximaal 150 euro voor de grondwerken en beplantingen en maximaal 750 euro voor herstellingen aan de omheining. Alle details staan vermeld in het reglement.  

Hoe gaat u tewerk?
Vooraf moet een inrichtingsplan ter goedkeuring aan het College van Burgemeester en schepenen worden voorgelegd; het plan moet de verschillende voorschriften die van kracht zijn respecteren. De aanplantingen in deze tuintjes moeten minstens twee derde van de tuinoppervlakte bedekken en mogen geen hoogstammige bomen bevatten.

Hoe vraagt u een premie aan?
Vul uw online aanvraag in door op de knop 'Start het proces' te klikken. Als u geen toegang hebt tot een computer, kunt u uw aanvraag voltooien met de dienst Milieuraadgeving, ter plaatse en op afspraak.