Van Lerberghestraat (Charles)

Wijk
Helmet-Hamoir
Plaats - Straat
Van Lerberghestraat (Charles)
Perimeter
De hele straat
Aard van de werken

Waterdistributie, riolering, kabels leggen et asfaltering

Bouwheren
Gemeente Schaarbeek
SIBELGA
VIVAQUA SAN.
VIVAQUA DIST.
Begin van de werken
2019 - Wordt uitgevoerd
Eind van de werken
=> 13 november (riolering), asfaltering nog uit te voeren