Vandeveldestraat (Richard) en Helmetsesteenweg

Wijk
Helmet-Hamoir
Plaats - Straat
Vandeveldestraat (Richard) en Helmetsesteenweg
Perimeter
Nr 2 tot 36 Vandevelde en 182 tot 238 Helmetsestwg
Aard van de werken

Legging van kabels

Bouwheren
SIBELGA
Telenet
Begin van de werken
november 2019
Eind van de werken
november 2019