Coronavirus (Covid-19)

UPDATE 28/03/2020 : In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.

 

"Blijf thuis, zorg voor jezelf en anderen".

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen.

De social distance (minimum 1.5 meter tussen personen) wordt behouden in alle omstandigheden. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering.

Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden.

Alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden.

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.

 

De volgende maatregelen zijn ook geldig tot en met 19 april.

De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

 

Alle culturele (musea, opera- en theaterhuizen, concertzalen, bioscopen,...) en recreatieve (feestzalen, discotheken, indoor speeltuinen,...) instellingen moeten sluiten.

Alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun grootte, publiek of privaat karakter, en of ze dan wel van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard zijn.

De gemeentelijke bibliotheken zijn gesloten.

Alle materialen worden automatisch verlengd.

Cafés, uitgaansgelegenheden en feestzalen moeten sluiten. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen. Bedrijfsrestaurants sluiten ook.

Snackbars, broodjeszaken, frituren,... blijven open. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen.

De levering van maaltijden en de verkoop van maaltijden om mee te nemen zijn niet verboden mits naleving van social distancing maatregelen en organisatie van de wachtrijen buiten.
De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mogen enkel tussen 7u en 22u uitgevoerd worden.

Foodtrucks zijn verboden behalve foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, die als een complete maaltijd beschouwd kunnen worden (geen verkoop van ijsjes en wafels).

Hotels mogen opblijven maar ZONDER TOEGANG tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet.
De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

 

Meer info over de steunmaatregelen voor winkels en horeca >>>

Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

Deelauto’s, deelsteps en deelfietsen worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden.

!!! Elektrische steps zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten. Ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen.

BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND

De diensten Bevolking & Burgerlijke Stand zijn alleen nog maar op afspraak toegankelijk.

De Radiumantenne is gesloten tot en met 3 april.

 

Gelieve bij voorkeur uw aanvragen voor documenten in te dienen:

 

STEDENBOUW

Afspraken voor het loket Stedenbouw en Leefmilieu worden tot nader order opgeschort.

De dienst is bereikbaar:

Meer info >>>

 

Afspraken met het archief worden momenteel opgeschort.
Indien u eigenaar bent of zijn akkoord hebt, kan u voortaan online kopieën van archiefdocumenten bestellen via uw persoonlijke ruimte.

 

WEGEN

De dienst Wegen is gesloten voor het publiek, maar is wel nog steeds bereikbaar via e-mail of telefoon.


Het bestuur stelt een minimumdienst in voor het plaatsen van parkeerverbodsborden door de gemeentediensten.

De dienstverlening blijft doorlopen voor verhuizingen of leveringen die niet uitgesteld kunnen worden (bijv. wegens einde huurcontract); in alle andere gevallen worden de diensten tot nader order opgeschort.


Omdat het loket gesloten is, vragen we burgers om:

 

CULTUUR

De diensten Franse en Nederlandse Cultuur, de bibliotheken, de mediatheek, de spelotheek, het Huis der Kunsten en het Cultureel Centrum zijn momenteel gesloten voor het publiek. Voor elke vraag kunt u contact opnemen via e-mail.

 

ANDERE DIENSTEN

De diensten Kind & Jeugd zijn gesloten voor het publiek. Maar u kunt contact met hem opnemen via mail: kind@schaarbeek.be - jeugd@schaarbeek.be.

Het Huis van de Vrouw is gesloten, maar staat tot uw beschikking via mail of via Facebook.

De diensten Latitude Nord en Noorderzon schorten zijn permanenties.

 

Alle diensten zijn bereikbaar per e-mail of via het callcenter (02/244 75 11).

 

Alle winkels zijn gesloten, behalve:

 • Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u)
 • Winkels die hoofdzakelijk dierenvoeding verkopen
 • Apotheek
 • Krantenwinkels
 • Benzinestations
 • Kappers, op voorwaarde dat ze maar 1 klant tegelijkertijd ontvangen

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten gerespecteerd worden:

 • De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat een sociale afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden
 • In supermarkten mag maximaal 1 klant per 10m² en voor maximaal 30 minuten aanwezig zijn
 • Kortingen en promoties zijn verboden
 • Voedingswinkels mogen open zijn van 7u – 22u
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.

 

Meer info over de steunmaatregelen voor winkels en horeca >>>

Kan het Coronavirus huisdieren ziek maken? Moet ik contact met huisdieren of andere dieren vermijden als ik besmet ben?

Alle antwoorden op uw vragen zijn te vinden op http://www.afsca.be/consumenten/dagelijksleven/andere/coronavirus/#huisdieren

De administratieve huwelijksakte kan behouden blijven, maar met een maximum van 10 personen (inclusief de bruid en bruidegom).

De festiviteiten die gepland zijn om deze act te begeleiden zijn verboden.

Markten in de open lucht worden gesloten.

Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

De teams van het OCMW van Schaarbeek stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de bijstand aan de burgers en de betaling van de leeflonen gewaarborgd worden.

De huidige gezondheidssituatie schrijft echter enkele aanpassingen voor zodat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd kan worden:

 

 • Het OCMW-onthaal is van maandag tot vrijdag geopend van 8 tot 12 u. en is namiddag gesloten. Het callcenter van het OCMW blijft toegankelijk op 02 240 30 80 voor inlichtingen. Gescande documenten kunnen naar het e-mailadres info@cpas-schaerbeek.brussels gestuurd worden zodat we ze naar de betrokken dienst kunnen doorsturen;
 • Enkel nieuwe en dringende aanvragen zullen behandeld worden. Niet dringende aanvragen worden 'sine die' uitgesteld;
 • De betaling van het leefloon en van de sociale bijstand (zoals de gezondheidskaarten) is gewaarborgd;
 • De Schuldbemiddelingsdienst werkt uitsluitend per e-mail en telefoon (info.mediadettes@cpas-schaerbeek.brussels - 02 435 53 63);
 • De Energiedienst werkt ook per e-mail en telefoon (cellule.energie@cpas-schaerbeek.brussels -  02/435 50 30) om urgenties zoals energieafsluitingen of dreigingen van afsluitingen te behandelen.  De thuisbegeleiding en collectieve workshops zijn opgeschort;
 • Het departement Socioprofessionele Inschakeling werkt uitsluitend via e-mail en telefoon (isp@cpas-schaerbeek.brussels - 02/435 50 50);
 • De Chauffoir van Schaarbeek is sinds maandagochtend, 16 maart 2020, gesloten;
 • De dienst Wonen schort zijn permanenties en workshops op en werkt uitsluitend telefonisch of via e-mail (logement@cpas-schaerbeek.brussels - 02/435 50 20);
 • Begeleiding van ouderen: om de senioren niet nog meer te verzwakken, gaan de thuisbezoeken en begeleiding enkel door indien dit noodzakelijk blijkt.

 

Nieuwe aanvragen zullen ook gefilterd worden zodat enkel urgenties behandeld worden.

Het sociale werk zal in eerste instantie telefonisch of via e-mail gebeuren. Elke werknemer zal in ieder geval de hygiëneaanbevelingen strikt moeten opvolgen.

Het callcenter blijft toegankelijk om verdere vragen te beantwoorden en we stellen alles in het werk om zo vlug mogelijk een antwoord te geven.

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de 2 werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten. Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van nietnaleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

 

Meer info over de steunmaatregelen voor bedrijven >>>

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

Het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt om te pendelen, gelieve uw werkuren zo veel mogelijk aan te passen om de spits te vermijden.

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren maar een persoon per rit in de taxi. Het gezin mag in één taxi.

Gezien de huidige inperkingssituatie en in afwachting van een besluit van de regering, worden alle openbare onderzoeken en overlegcommissies opgeschort.

In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus:

 • zijn alle loketten van parking.brussels momenteel gesloten voor het publiek;
 • wordt de controle van het betalend parkeren tot nader order opgeschort;

Tijdens deze sluitingsperiode kunnen alle contacten (zowel wat betreft aanvragen voor vrijstellingskaarten als vragen over bv. retributies) worden opgenomen.

Mogelijk zal uw vraag met enige vertraging behandeld worden. Wij danken u voor uw begrip!

Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.

Voor meer informatie, raadpleeg regelmatig hun website om de geüpdatete reisadviezen te vinden: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Informatie met betrekking tot vluchten is terug te vinden op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor.

Religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen.

Begrafenissen en crematies mogen plaatsvinden MAAR enkel in familiale en intieme kring.

De procedure voor de repatriëring van overledenen blijft van kracht (controle door de Inspectie voor Hygiëne).

Begrafenissen binnen de 24u zijn evenwel niet mogelijk.

Alle niet-essentiële bezoeken aan rusthuizen zijn verboden.

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten.

De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

 • werken in de gezondheidszorg
 • werken in een essentiële publieke sector
 • geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

Alle openbare buitenspeeltuinen zijn momenteel gesloten.

Alle sportfaciliteiten zijn gesloten.

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.

Paasvakantie: Alle gemeentelijke stages zijn afgelast!

Het gemeentebestuur werkt aan de implementatie van een kinderopvangoplossing voor ouders die deze annulering niet aankunnen.

Meer info

Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

Er is geen bevoorradingsprobleem in de voedingswinkels, hamsteren en het bestormen van winkels moet sterk worden afgeraden bij de bevolking. Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden.

Opticiens mogen enkel openblijven op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld..

Gezondheidszorgberoepen (kinesisten, osteopaten, podologen etc.) mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

Schoonheidscentra (beautysalons, zonnecentra,…)zijn gesloten.

Dierenartsen mogen hun activiteiten verderzetten. Dierenasielen zijn gesloten.

Advocaten, notarissen en deurwaarders mogen klanten blijven ontvangen, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

Verzekeringskantoren mogen openblijven maar ze worden aangemoedigd gebruik van internet en telefonie te generaliseren om hun activiteiten voort te zetten.

Mobiele vertegenwoordigers mogen hun activiteiten niet voortzetten.

Garages mogen hun activiteiten voortzetten maar enkel voor dringende reparaties en mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

 

Meer info over de steunmaatregelen voor zelfstandigen >>>

De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan wordt geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties moeten worden geannuleerd. Enkel urgente en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden.

Alle noodzakelijke bestaande therapieën (chemo, dialyse, ...) mogen voortgezet worden.

Wat betreft de bezoeken, zij worden allemaal verboden behalve voor stagiairs, ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

 

Wat kunt u doen voor uw gezondheid?

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in Europa. De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen. Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
 • Vermijd nauw contact.

 

 

Bent u ziek en zelf recent in China geweest of in een ander land met een groot aantal bevestigde Covid-19 gevallen of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in China of in die landen geweest is, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

De huisartsen en ziekenhuizen weten hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen. Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over twee referentieziekenhuizen waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden.

De artsen infectieziektebestrijding informeren dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.

Hebt u nog vragen? Met wie moet u contact opnemen?

Op www.info-coronavirus.be/nl vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen rond het nieuwe coronavirus.

U kunt ook de regionale website raadplegen: https://coronavirus.brussels/

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Bel op 0800/14689 of stuur een e-mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.