Coronavirus: De gemeente coördineert buurthulp

De lockdownmaatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, kunnen helaas leiden tot meer isolement. Heel veel burgers tonen zich bereid om te helpen en bouwen mee aan een uitgebreid solidariteitsnetwerk. Bedankt iedereen!

 

Wilt u ook uw buren helpen?

Laat het ons weten via dit online formulier.

In dit formulier beschrijft u kort welke diensten u aanbiedt: boodschappen doen of naar de apotheek gaan, de persoon begeleiden bij dringende zaken, morele steun bieden via de telefoon, maaltijden of voedselpakketten leveren of dringende herstellingen uitvoeren.

Ssnel en handig! Geef ook uw contactgegevens en beschikbaarheid op, waarna we u in contact brengen met iemand in uw buurt die hulp nodig heeft.

We herinneren nogmaals aan de basisregels: bewaar een afstand van 1,50 meter wanneer u buiten komt, was regelmatig uw handen, beperk het aantal personen aan wie u hulp verleent en blijf zoveel mogelijk in uw eigen buurt ...

Meer weten? Ga naar https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Kent u personen die vanwege hun leeftijd, gezondheid of handicap geïsoleerd leven en door de huidige crisis specifieke noden hebben?

Dan raden we u aan om contact op te nemen met het callcenter (02 244 75 11) om de persoon in kwestie uit zijn isolement te halen.

Meer info >>>