“COURTE ÉCHELLE”, een kinderdagverblijf dat vleugels geeft!

Het OCMW is gestart met de inrichting van een kinderdagverblijf dat in de eerste plaats voor de begunstigde burgers is bestemd! Op die manier wil het OCMW de ouders op weg helpen naar een betere toekomst!

Het kinderdagverblijf met 60 plaatsen wordt ingericht aan de Haachtsesteenweg 176. Met het oog op duurzame ontwikkeling heeft het OCMW ervoor gekozen het in te richten in de voormalige kantoren van de SPI- / schuldbemiddeling, die ongeschikt zijn geworden voor het inrichtingen van woningen of nieuwe kantoren. Een nieuw leven voor deze site, die wordt verbouwd tot een passiefgebouw !

affiche crèche courte échelle

Het kinderdagverblijf, essentieel voor het traject van de ouders

Het gebrek aan opvangplaatsen zet een rem op het sociaal-professioneel integratietraject van veel ouders. Courte Echelle zal in de loop van 2022 de kinderen opvangen van burgers-begunstigden van het OCMW die deelnemen aan een sociaal-professioneel integratietraject en die op zoek zijn naar werk, een opleiding of een contract in de zin van artikel 60, alsook van burgers die zich in een nood- of crisissituatie bevinden.

Het plan is een gevolg van een dubbele vaststelling: enerzijds is de toegang tot veel openbare kinderdagverblijven beperkt tot werkende ouders en anderzijds zijn de privé-inrichtingen dikwijls financieel niet haalbaar voor gezinnen in armoede.

Voor het OCMW is het aanbieden van een plaats in het kinderdagverblijf dus een reële steun voor de ouders, voor wie een groot aantal plaatsen is voorbehouden. Dat draagt bij aan het verbreken van de armoedecirkel. De kinderen een plaats aanbieden in een kinderdagverblijf stelt hen ook in staat om verschillende werelden te ontdekken: muziek, sprookjes andere culturen… Een echte springplank naar nieuwe werelden!

Banner feder