Covid-19 : nieuwe maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad nam gerichte maatregelen om de verspreiding van een nieuwe golf van besmetting te beperken. 

Om burgers wegwijs te maken worden die maatregelen in een aantal vragen & antwoorden gegoten.

 

Raadpleeg de meest gestelde vragen

U vindt alle informatie terug op de officiële website www.info-coronavirus.be

UPDATE 24/10/2020

Vanaf 26 oktober zijn de volgende maatregelen van de regionale overheid van toepassing:

 • Herinvoering van de verplichting om een mondmasker te dragen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Sluiting van culturele locaties (musea, tentoonstellingszalen,…)
 • Sluiting van sportzalen (inclusief van zwembaden, schaatsbanen, fitness,…) met uitzondering van activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar
 • Verbod op alle amateursportwedstrijden:
  • Niet-professionele sportieve wedstrijden mogen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar
  • Trainingen voor groepssporten van amateurs mogen alleen plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar
 • Schooluitstapjes zijn verboden voor iedereen
 • Sluiting van recreatieve locaties, waaronder pretparken, wedkantoren, casino’s,…
 • Activiteiten van erediensten worden verboden, behalve:
  • Begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam
  • Burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand
  • Religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst
  • Religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft
 • Zoals beslist door het Overlegcomité wordt telewerken de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de federale regering vragen de controles op te voeren. De Brusselse openbare diensten zullen een minimale dienstverlening aan de burgers moeten handhaven;
 • Winkelen:
  • Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen
  • Sluiting van alle winkels om 20u (behalve take-away tot 22u)
 • Er wordt een avondklok ingevoerd tussen 22u en 6u.

 

UPDATE 23/10/2020

Vanaf 23 oktober zijn de volgende maatregelen van de federale overheid van toepassing:

 1. Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
 2. Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
 3. Indoor evenementen en activiteiten (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
 4. Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 5. Pretparken worden tijdelijk gesloten.
 6. Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 7. Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

 

UPDATE 19/10/2020

Vanaf 19 oktober zijn de volgende maatregelen van de federale overheid van toepassing:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

 

UPDATE 29/09/2020

Vanaf 1 oktober is het mondmasker buiten niet meer verplicht, behalve op extreem drukke plaatsen waar veiligheidsafstanden niet gerespecteerd kunnen worden.

Het mondmasker zal altijd binnenshuis verplicht zijn in:

 1. de winkels en de winkelcentra;
 2. de bioscopen;
 3. de theater-, concert- en conferentiezalen;
 4. de auditoria;
 5. de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 6. de musea;
 7. de bibliotheken;
 8. de casino’s en de speelautomatenhallen;
 9. de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 10. de winkelstraten, de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 11. de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten.

De politieverordening van de Burgmeester van Schaarbeek definieert de verplichte draagzones voor Schaarbeek:

 1. Brabantstraat, Liedtsplein en Gallaitstraat;
 2. Aarschotstraat, Allardstraat en binnen een perimeter van 50 meter rond het Noordstation ;
 3. Helmetsesteenweg ;
 4. Richard Vandeveldestraat en Apollo square ;
 5. Josafatstraat ;
 6. Paviljoenplein ;
 7. Navezstraat ;
 8. Van Ooststraat en Eugène Verboeckhovenplein ;
 9. Koninginneplein ;
 10. Poggeplein en het deel van Haachtstesteenweg vanaf het Poggeplein tot aan de grens met Sint-Joost-ten-Noode ;
 11. Leuvensesteenweg, Meiserplein, Daillyplein ;
 12. Weldoenersplein ;
 13. Lehonplaats ;
 14. Wijnheuvelenstraat, enkel en alleen op het deel vanaf de Rogierlaan in de richting van Sint-Joost-ten-Noode ;
 15. Gaucheretplein ;
 16. Solvayplein ;
 17. Simon Bolivarplein ;
 18. Allardstraat ;
 19. Kwatrechtstraat ;
 20. Stephensonplein ;
 21. Houffalizeplein ;
 22. De omgeving van scholen van alle cycli.

Download de kaart >>>