De Louis Bertrandlaan geklasseerd als “landschap”

De Brusselse Gewestregering heeft de Louis Bertrandlaan geklasseerd als “landschap”. Deze werd aangelegd in 1905 en verbindt de Haachtsesteenweg met het Josaphatpark. Ze is een van de meest prestigieuze lanen van Brussel, net als de Tervurenlaan en de Louizalaan. Ze heeft een zeldzame homogeniteit behouden, zowel in haar landschappelijke samenstelling, in haar tracé als in de omliggende gebouwen. Sommige burgerhuizen zijn trouwens beschermd.

Het landschap behouden

De klassering van de Louis Bertrandlaan is bedoeld om de landschappelijke elementen van de centrale grasperken, de bomenrijen, de globale uitzichten en de symmetrie van de laan te beschermen. Met respect voor deze kenmerken verhindert de klassering op geen enkele manier de mogelijkheid om bijvoorbeeld de voetpaden uit te breiden of afzonderlijke fietspaden aan te leggen, parkeerplaatsen te schrappen of de boomsoorten en bestaande planten te veranderen.

De laan inrichten met respect voor het erfgoed

Dankzij de klassering van de laan kan het renovatieproces van deze eerbiedwaardige verkeersader worden aangevat. Aan Brussel Mobiliteit zal een herinrichtingsplan worden voorgelegd, dat nog wordt uitgewerkt, zodat een openbaar onderzoek en een nieuw debat kunnen plaatsvinden.

Het College wil de best mogelijke inrichtingen vinden met respect voor het beschermde erfgoed en het aanpassen aan de hedendaagse behoeften en realiteiten met betrekking tot de verkeersveiligheid, de plaats van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Behoudens technische tegenslagen of moeilijkheden zal het openbaar onderzoek van start gaan in de tweede helft van 2020 (werken gepland voor de tweede helft van 2021).