Icon for xls export

Gids van tewerkstelling en opleiding

Gevonden resultaten

Op zoek naar een baan, een opleiding, een talencursus,…?

Schaarbeek telt tal van verenigingen die zich maximaal inzetten om u alle hulpmiddelen en de beste kans op slagen te geven.

Schoolbegeleiding en buitenschoolse activiteiten, alfabetiseringscursussen, sociale permanentie.
Atelier
Huiswerkschool, schoolondersteuning, alfabetiseringscursussen, restaurant,...
Afar
Organisatie van initiatieven in verband met het cultureel erfgoed van Oost-Afrika
CEDAS
Buitenschoolse opvang, huis voor jongeren en opleidingen voor volwassenen
Opleidingscentrum voor alternerend leren voor jongeren vanaf 15 jaar
Soutien scolaire
Hulp bij schoolwerk, socio-culturele activiteiten, steun aan ouders, alfabetiseringscursussen
Générations asbl
Schoolondersteuning, alfabetisering, hulp aan ouders, ontspanning,...
harmonisation sociale schaerbeekoise
Sociale cohesie, cours de FLE, coordination de la maison de quartier Dailly
jeune homme
Informatiecentrum voor jongeren (algemene informatie, werk, huisvesting,...)
cours d'informatique
Alfabetisering, huiswerkschool, initiatie informatica en multimedia, buitenschoolse activiteiten
Cité des Ecrits
Permanenties van openbare schrijvers, gesprekstafel Frans en schrijfworkshops
maison de quartier Helmet
Plaats voor ontmoetingen, leren en creativiteit
Werkwinkel
Hulp bij het zoeken naar een job, Nederlands leren
maison Dailly
Ruimte voor ontmoetingen en culturele en intergenerationele uitwisseling