Een badge om de HORECA te steunen

De restaurants en cafés hebben hun deuren opnieuw geopend. Vanwege de afstandsmaatregelen is het aantal klanten nog steeds beperkt maar het gaat de goede richting uit. Met de zogenaamde horecabadges wil Schaarbeek de sector een extra duwtje in de rug geven!

Vraag uw badge aan!

Concreet kunnen de bar- en restaurantuitbaters (+/- 500 in Schaarbeek) een pakket horecabadges bestellen. Dat pakket bestaat uit 100 badges en een display om op hun toonbank te plaatsen.

Die badges kunnen verkocht worden voor de prijs die de klant eraan wilt geven. Het betaalde bedrag gaat integraal naar de uitbater als hulp om de financiële domper van de voorbije maanden te boven te komen.

Het spreekt voor zich dat de klant zijn badge met trots mag opspelden om te laten zien dat hij de horecazaken van Schaarbeek een warm hart toedraagt.

Baat u een horecazaak uit?

Uw badges te bestellen >>>

De gemeentediensten bezorgen u de badges eind juli/begin augustus.