Een moeilijk einde van het schooljaar?

De coronaviruscrisis heeft de organisatie van het einde van het schooljaar danig in de war gestuurd en heel wat leerlingen kunnen daardoor in moeilijkheden komen.

Zoals elk jaar, en zeker in deze buitengewone periode, verleent het Schaarbeekse schoolinschakelingsnetwerk met Déclic en de AMO's (dienst bijstand in open omgeving) bijstand en begeleiding aan ouders.

Begeleiding op maat

Met vragen over studierichting, beroep of inschrijvingen kunt u terecht bij het team van Déclic en de Schaarbeekse AMO's. Ze helpen u met het doorlopen van de procedures, luisteren naar uw bekommernissen en beantwoorden uw vragen.

Wanneer u een beroep wilt instellen omdat uw zoon of dochter moet blijven zitten, moet u goed de voorgeschreven termijnen in het oog houden!

De termijn voor het instellen van een intern beroep bedraagt doorgaans 48 uur vanaf de beslissing van de klassenraad. De precieze termijn wordt bepaald in het schoolreglement, samen met de regels voor het instellen van een beroep voor het basisonderwijs.

Meer informatie over het beroep tegen een beslissing van de klassenraad vindt u hier:

Aarzel niet om contact op te nemen met het team van Déclic of de AMO's om u te helpen met het doorlopen van de procedures.

 

Schoolinschakeling en bemiddeling (Déclic)

Bemiddelingshuis Vanderlindenstraat 121
02/240 63 05

AtMOsphères-AMO vzw

Haachtsesteenweg 450
02/218 87 88

AMOS vzw

L’Olivierstraat 90
02/217 60 33
0499/05 68 49

La Gerbe AMO

Fernand Séverinstraat 46
02/242 89 21