Een nieuwe “guinguette” in de cafetaria Monplaisir

De gemeenteraad van Schaarbeek heeft beslist om de concessie voor de uitbating van de cafetaria Monplaisir in het Josaphatpark toe te kennen aan de bvba Les Saveurs Cuisés (Yves Hofman) voor zijn project “Guinguette”.

Op de gemeenteraad van woensdag 11 september 2019 werd Yves Hofman aangesteld als nieuwe uitbater van de cafetaria Monplaisir voor een duur van 9 jaar.

Deze cafetaria, die zich in het Josaphatpark bevindt, zal vanaf de komende maanden opnieuw groot en klein moeten verwelkomen in een echte “guinguette”-sfeer.

Naar aanleiding van de projectoproep werden elf projecten ingediend voor de overname van de cafetaria Monplaisir; dit bewijst dat er in Schaarbeek veel enthousiasme is om te ondernemen.

De jury is driemaal samengekomen om de verschillende dossiers te onderzoeken en de verschillende punten af te wegen volgens de bepalingen van het bestek; ze hadden ook een gesprek met de vier kandidaten met de voordeligste dossiers.

Uiteindelijk werd het dossier gekozen dat volgens de gemeenteraad het meest in overeenstemming was met het bestek en het meest toegankelijk voor een breed publiek.

Yves Hofman heeft veel ervaring in de horecasector en zal van deze cafetaria een plek maken waar men graag komt met het hele gezin.