Een zaak opstarten

U wil een zaak beginnen in Schaarbeek? Diverse diensten en tools kunnen u helpen om uw project tot een goed einde te brengen.

Project uitwerken

hub.brussels, begeleidt u als (toekomstig) ondernemer en leidt u naar de handelswijken die het beste aan uw concept zijn aangepast. Het helpt u ook uw project uit te werken en in de praktijk om te zetten. Door zijn expertise, kan het uw project in zijn geheel bekijken.

Begeleiding bij alle stappen

Het is niet altijd gemakkelijk om wegwijs te raken uit de stappen die u moet zetten bij Stedenbouw, bij de dienst Sociale Wetgeving en bij Milieu, … Daarom wil de dienst Middenstand van de gemeente u begeleiden bij elke stap en u de weg wijzen naar de juiste diensten.

Een andere partner bij uitstek is het Lokale Economieloket (LEL). Dit begeleidt iedereen die een eigen zaak wil opstarten in Brussel.

Uw zaak promoten

U kunt ook rekenen op het hub.brussels, om het imago van uw handelszaak een boost te geven. Het coördineert diverse acties om de winkelzones te verfraaien en promoten.