“Europese integratietalen”, een met brio geleid project!

Eind oktober kwamen de verschillende partners van het project “EIT – Europese Integratietalen” samen in Pordenone (Italië) om de balans op te maken van hun activiteiten. Een balans waar we, gezien de leidende rol die het Huis van de Vrouw in Schaarbeek hierin opnam, best trots op kunnen zijn!

Maar waarover gaat het precies?

Eén doel: integreren door de taal te leren

Het project “Europese Integratietalen” (EIT), dat wordt uitgevoerd in het kader van het Erasmus+-programma, beoogt het aanleren van een taal als integratiemiddel in het gastland van de migranten.

De voorkeur wordt  gegeven aan mondelinge en praktijklessen, die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse omgeving van de cursisten. In plaats van grammaticaboeken en vervoegingsregels draaien de taallessen rond de praktische bezigheden van vreemdelingen: hun dagelijks leven, boodschappen doen, werk zoeken, de kinderen naar school brengen, …

Meer concreet?

Het EIT-project steunde in eerste instantie op participatieve workshops voor en door de verschillende partners van het project: “language engineering”-kantoor Ecrimed’ in Rennes, opleidingscentrum voor volwassenen ARSAP in Pordenone, het Huis van de Vrouw en Euro-Idea (experts in volwassenenonderwijs) in Brussel.

Het was uiteraard de bedoeling om uit te gaan van dagelijkse concrete situaties om nu eens Frans, dan weer Italiaans te leren.

Zo werd in het Huis van de Vrouw de workshop “Place aux Cheffes” als uitgangspunt genomen. Hiermee konden vrouwen gewaardeerd worden vanwege hun culinaire knowhow en konden ze de praktijk gebruiken om de woordenschat van hun recepten te leren kennen, een boodschappenlijst te lezen en geleidelijk aan van A tot Z culinaire en artistieke evenementen te organiseren.

Naar een platform voor afstandsonderwijs

Tijdens het hele project werd heel wat didactisch materiaal gecreëerd, dat rechtstreeks gebaseerd was op de ervaring van de cursisten: praktijkfiches, oefeningen, video’s … Die werden gedigitaliseerd om zo een platform te creëren voor het leren van talen op afstand (MOOC-platform).

Dankzij het onlineplatform kunnen alle opleiders in de Europese talen die werkzaam zijn in de opleidingscentra en/of de verenigingssector die actief is in de opvang van migranten, gratis over alle tools beschikken, op alle plaatsen en te allen tijde.

Zonder de sociale balans te vergeten

Het werk dat in de loop van het project werd verricht met meer dan honderd migranten heeft bijzonder positieve resultaten opgeleverd! Ze hebben allemaal hun eigen doelstellingen bereikt: hun taalvaardigheden verbeteren, een kwalificerende opleiding of een baan vinden, uit hun isolement komen, deelnemen aan waardevolle projecten, andere culturen ontmoeten, de nieuwe normen van hun gastland aanvaarden ... 

Bovendien heeft het project het mogelijk gemaakt om professionals uit het verenigingsleven, de arbeidswereld, de sociale sector en de overheidssector samen te brengen, evenals politieke verantwoordelijken, om een “keten” van opvang tot integratiehulp op te bouwen en zo beter in te spelen op de behoeften van de migranten.

Uiteindelijk hebben zo’n 1.500 mensen te maken met dit prachtige project!