Gemeenschapswachten

U herkent hen aan hun paarse outfit, de gemeenschapswachten, die overal in Schaarbeek een oogje in het zeil houden. Ze zijn een zichtbare en geruststellende aanwezigheid van de overheid en ondernemen concrete actie.

Preventie en actie

De gemeenschapswachten lossen dagelijkse problemen op - een burenruzie? Zij kunnen u inlichten over de bemiddelingsdienst. Een sluikstort? Zij brengen de dienst Openbare netheid & Groene ruimten op de hoogte. Uw slot is niet veilig? Ze sensibiliseren u voor de beveiliging van uw woning. Kortom, de gemeenschapswachten waken over de goede sfeer binnen de gemeente, in alle weer en wind.

Informatie

De gemeenschapswachten sensibiliseren en informeren de inwoners van Schaarbeek dagdagelijks over uiteenlopende zaken, zoals de slechte staat van een openbare weg, bevuiling of geluidshinder. Ze werken actief mee aan de strijd tegen overlast. Sommigen van hen zijn bevoegd om vaststellingen te doen op het vlak van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) die tot een boete leiden

Veiligheid

Andere taken van de gemeenschapswachten zijn:

Tegelijk voeren ze het hele jaar door preventieacties uit in verband met verschillende veiligheidsthema’s, inclusief diefstallen (gauwdiefstallen, auto-inbraken, fietsdiefstallen enz.).

gardiens de la paix - parc Josaphat

Als eerstelijnswerkers is het werk van de gemeenschapswachten essentieel om het samenleven en de harmonie in Schaarbeek te bevorderen.