Good Move - Advies van de Gemeente Schaarbeek

Op 23 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Schaarbeek het advies bij het Good Move plan van het Brussels Gewest goedgekeurd. De gemeente verwelkomt vooral de sterke ‘city vision’ waarin mobiliteit ingezet wordt als een hefboom naar een leefbaardere stad.

De gemeente Schaarbeek deelt de ambitie om de levenskwaliteit in de wijken te verbeteren en de openbare ruimte te laten delen door de verschillende gebruikers aan de hand van de verschillende projecten rond verkeersluwe mazen.

De gemeente blijft echter bezorgd over het gebrek aan voorwaarden voor de invoering van deze verkeersluwe mazen die bedoeld zijn om de hoeveelheid verkeer dat Schaarbeek binnenkomt via de grote toegangswegen (Van Praet, E40, Leopold III, Leuvensesteenweg enz.) te verminderen.

De gemeente plaatst de mobiliteit in Brussel aldus in een grotere context. We pleiten voor een bredere ‘metropolitan vision’ die ook de Brusselse rand mee opneemt.

Elke dag stellen wij vast dat onze mobiliteitsuitdagingen de grenzen van het Brussels Gewest overstijgen. Het autoverkeer verlichten en het transitverkeer inperken, zal enkel mogelijk zijn als de binnenrijdende stroom drastisch daalt.

Ook roept de gemeente het gewest op om een gedegen omkadering te voorzien voor de realisatie van de autoluwe mazen. Dit mobiliteitsplan is revolutionair voor Brussel. Steun zowel voor het bestuderen van de mazen als voor de uitvoering zal nodig zijn.

Op sommige plaatsen in het plan ziet de gemeente conflicten tussen de verschillende modi.

Dat is het geval in de Navezstraat ter hoogte van school Paviljoen waar we voorrang willen geven aan de fietser.

Op de Haachtsesteenweg ter hoogte van het Huis der Kunsten – een gekend knooppunt – kiest de gemeente voor een comfort- of plusweg voor openbaar vervoer, of een wijkweg voor auto’s.

Het vrachtverkeer willen we langs het kanaal leiden.

Wat het openbaar vervoer betreft, vraagt de gemeente om ook het busplan van De Lijn en de nieuwe buslijn 56 van de MIVB mee op te nemen. Tram 55 is verbazend genoeg helemaal niet opgenomen.

Een eengemaakt platform MaaS (mobility as a service) met alle mobiliteitsoperatoren is volgens de gemeente een goede keuze. Belangrijke voorwaarde voor succes is evenwel dat de toepassing gebruiksvriendelijk is én met een focus op de voetganger.

 

Zie het volledige advies >>>