Het Liedtsplein staat centraal in onze globale plannen

Het Liedtsplein...

Een plaats waar een dichtbevolkte en gevarieerde groep mensen kan leven en elkaar kan ontmoeten ...

Een plaats waar elke dag buurtbewoners, pendelaars, studenten, handelaars elkaar kruisen ...

Een plaats met een intens economisch en sociaal leven, 24 uur per dag ...

Een plaats met tal van uitdagingen op het vlak van mobiliteit, netheid, lawaai, veiligheid ...

Een plaats in het hart van grote toekomstige projecten, waaronder de komst van Metro Noord …

Om samen na te denken over de evolutie van de wijk, werden in 2017 twee dagen van uitwisseling en nadenken georganiseerd.

Deze ontmoetingen, die tal van actoren uit het lokale leven bij elkaar brachten, werden begeleid door 4 institutionele actoren (het Stedelijk Preventieprogramma van de gemeente Schaarbeek, de Faculteit Architectuur van de Campus Sint-Lucas Brussel – KU Leuven, het Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication (ISFSC) en Wijkpartenariaat – De Schakel vzw).

 

Hun doel?

De expertise van de bewoners en gebruikers van het plein opwaarderen, de bestaande middelen en ideeën verzamelen, de blikken kruisen en informatie uitwisselen, de gezamenlijke opbouw van een echte visie voor het Liedtsplein begeleiden.

 

Wij nodigen u uit om het resultaat ervan te bekijken in een video!