Katten

Schaarbeek was de eerste gemeente die een gemeentereglement goedkeurde in verband met de sterilisatie van zwerfkatten (in 1991). Sindsdien werd dit reglement elk jaar vernieuwd.

Sterelisatie : iedereen wint!

Jammer genoeg stijgt het aantal 'achtergelaten' katten verhoudingsgewijs met het aantal geboorten. Hierdoor zijn de dierenasielen verplicht per jaar zowat 15.000 katten voor wie ze geen nieuw baasje konden vinden te laten inslapen. Sterilisatie lijkt de beste oplossing om de overpopulatie van katten aan te pakken en zo het aantal gevallen van gedwongen euthanasie te beperken. Iedereen wint er dus bij door zijn huisdier te laten steriliseren als het 6 maanden oud is. Sterilisatie heeft twee voordelen:

  1. het verdwijnen van het 'ongewenste' gedrag voor de mens: geen voortplanting meer, dus ook geen kattengezang meer en geen katjes die sterven; minder frequent sproeien om het terrein af te bakenen;
  2. het verdwijnen van de seksuele concurrentie doet het aantal 'gevechten' aanzienlijk dalen en daardoor ook het aantal infecties en ziekteverspreidingen. De kleine kolonie wordt dus globaal genomen gezonder, gelukkiger en socialer tegenover de mens. De kans op individuele adopties neemt toe.

Schaarbeek, pionier

Schaarbeek was de eerste gemeente die een gemeentereglement goedkeurde in verband met de sterilisatie van zwerfkatten (in 1991). Sindsdien werd dit reglement elk jaar vernieuwd.

Schaarbeek was ook de eerste gemeente die een voederkaart gaf aan de mensen die een netheidscharter ondertekenden, waardoor hun voederactie officieel en beschermd is.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste deze initiatieven te ondersteunen omdat het Brussels parlement in 2002 een ordonnantie over dit onderwerp goedkeurde.

Voor de "klassieke" en oude sterilisatiecampagne spreekt de gemeente een dierenbeschermingsorganisatie aan. Daarnaast betaalt het Gewest sinds enkele jaren een deel van de sterilisatiekosten terug (hiervoor sloot de gemeente contracten af met individuele dierenartsen) en dat tegen bepaalde voorwaarden voor het reële beheer van de problematiek van zwerfkatten.

Gemeentelijke premie voor de sterilisatie van katten

Sinds 2017 heeft de gemeenteraad een reglement goedkeurd voor de sterilisatie van huiskatten.

Elk Schaarbeeks gezin kan een “premie voor de sterilisatie van een huiskat” aanvragen.

In 2019 heeft elk gezin recht op een cheque van €50* voor elke te steriliseren kater of kattin (met een maximum van 3 katten per gezin). Het saldo moet dan door het gezin worden bijgepast bij de dierenarts.

* Begroting 2019 : 5.000€ (100 x 50€)