Kennismaking met Liana, de nieuwe jeugdconsulente.

Wist u dat er dit jaar een Nederlandstalige jeugddienst is opgericht? Liana Tolonge Tshatshi is de nieuwe gemeentelijk jeugdconsulente.

Schaarbeek: Wat drijft je om in Schaarbeek met jongeren te werken?

Liana: Kinderen en jongeren die in een stad opgroeien, fascineren me. Ze hebben veerkracht, gaan op een creatieve manier om met situaties en hebben specifieke vaardigheden opgebouwd. Dit is prachtig om zien. Tegelijk worden velen geconfronteerd met stadsuitdagingen: ze groeien op in gezinnen met een lage SES, met minder toegang tot een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod, met weinig ruimte om zich heen. Ik wil ervoor zorgen dat elk kind en elke jongere zich kan ontplooien in haar of zijn eigen gemeente.

S.: Wat zal de jeugddienst doen? Wat is jouw rol daarin?

L.: De Nederlandstalige jeugddienst zal een aanbod uitwerken samen met jongeren: zo komt er een participatief jeugdorgaan, gaan we op zoek naar ruimtes voor jeugdverenigingen en willen meer speelpleinwerking. We zullen ook het bestaande aanbod ondersteunen, samenwerken met De Kriekelaar en – niet te vergeten - met onze Franstalige partner in de gemeente. Ik word voor al die initiatieven het centrale aanspreekpunt.

S.:  Wat is de missie van de jeugddienst?

L.: De jeugddienst zal de komende jaren meer plekken creëren waar kinderen zich kunnen ontspannen en een fijne tijd beleven, in het Nederlands of een andere taal. Het is belangrijk dat dit een inclusieve en toegankelijke dienst wordt. Elk kind of jongere moet zich vrij voelen om vragen te stellen, initiatief te nemen, deel te nemen aan activiteiten.

S.: De dienst staat nog maar in kinderschoenen. Wat kunnen we de komende jaren verwachten?

L.: We zullen vertrekken met de input en ervaringen van onze doelgroep. Hiervoor krijgen we professionele begeleiding van JES (Jeugd en Stad). Meer concreet is het momenteel niet want eerst krijgen de jongeren en kinderen het woord.

Heb je een leuk idee? Een suggestie? Neem contact op met Liana via 0490141828 of jeugddienst@schaarbeek.be