Koninginne- en Thomastunnels

In februari starten de werkzaamheden om een antwoord te bieden op de mobiliteitsproblemen in de omgeving van het Liedtsplein. Belangrijkste doelstelling is te zorgen voor een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer met meer comfort voor de reizigers.

Onder de treinsporen aan het Noordstation rijden verschillende tramlijnen door de Thomastunnel: lijnen 25 en 55 tot Rogier, lijnen 62 en 93 via een lus langs de Koninginnelaan naar Jette/Laken. Het gaat om een duizendtal trams per dag en dit zorgt voor opstoppingen en snelle slijtage van de sporen.

Om de stiptheid van de trams te verbeteren en om conflicten tussen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer te beperken, zullen tramlijnen 62 en 93 in de toekomst via de tunnel in de Koninginnelaan rijden. Voor de tramlijnen 3, 25 en 55 verandert niets. Deze ontdubbeling zal zorgen voor meer regelmaat voor de vijf tramlijnen in deze buurt.

Aanpassingen

In de Koninginnetunnel wordt de rijweg vervangen door tramsporen en fietspaden. Automobilisten zullen via de Paleizenstraat moeten rijden.

Ook het kruispunt met de Aarschotstraat wordt gewijzigd. Wie met de auto van het Noordstation komt moet verplicht naar rechts, richting Liedtsplein. Wie met de auto van het Liedtsplein komt, moet verplicht door de Keulenstraat naar de Paleizenstraat.

Voor het autoverkeer wordt de Koninginnelaan dus in twee geknipt. Dit past in de globale mobiliteitsvisie voor de buurt en sluit aan op de herinrichting van de Paleizenstraat en de Troozsquare. 

De Thomastunnel en de Koninginnetunnel worden grondig opgefrist. In beide tunnels komen comfortabele fietspaden en speels maar functioneel straatmeubilair voor een vlot samengaan van de verschillende weggebruikers. De nieuwe verlichting zal het veiligheidsgevoel verhogen. Rond de spoorlijn zullen nieuwe ontmoetingsruimtes bijdragen tot de leefbaarheid.

 • Thomastunnel: vervanging van de tramsporen en herinrichting – de haltes blijven behouden.
 • Koninginnelaan, tussen het Liedtsplein en de Vooruitgangstraat: plaatsing van tramsporen en herinrichting van de openbare ruimte – het Liedtsplein zelf wordt niet heraangelegd.
 • Halte Liedts: de halte Liedts wordt voor alle tramlijnen definitief verplaatst naar de Koninginnelaan.

Planning van de werkzaamheden

Om de hinder te beperken, wordt de werfzone onderverdeeld in verschillende delen en worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. In elke zone starten de nutsbedrijven (riolering, water, gas, elektriciteit, telecommunicatie…) met de vernieuwing van hun leidingen, nadien plaatst de MIVB de tramsporen en tot slot zorgt Brussel Mobiliteit voor de eigenlijke herinrichting van gevel tot gevel. Dit laatste zal zowat een jaar duren omdat het tramverkeer hiervoor niet onderbroken wordt.

Uiteraard worden deze werkzaamheden gecoördineerd met de andere bouwplaatsen in de buurt, in de eerste plaats met de metrowerken aan het Liedtsplein maar ook met de werken in de Paleizenstraat en de Masuistraat.

Zo wordt ervoor gezorgd dat:

 • de Koninginnelaan en de Paleizenstraat nooit gelijktijdig afgesloten zijn;
 • het kruispunt Koninginnelaan – Aarschotstraat zoveel mogelijk open blijft voor het verkeer;
 • de Brabantstraat en het Liedtsplein de hele duur van de werkzaamheden bereikbaar blijven.

Openbaar vervoer

 • De werken zullen het openbaar vervoer op bepaalde momenten hinderen.
 • Van begin april tot eind augustus, zullen de tramlijnen die via Liedts en Thomas rijden (25, 32, 55, 62, 93) aangepast worden.
 • De haltes Liedts en Thomas blijven wel de hele tijd bediend door de tram.
 • De rechtstreekse verbinding Verboekhoven-Noord wordt versterkt door de frequentie van bus 58 te verhogen.
 • Lijn 3 blijft de hele tijd in dienst, al moeten de reizigers in juli en augustus aan de halte Thomas een kort stukje te voet gaan.
 • Bij de start van de wijzigingen zullen stewards de reizigers wegwijs maken.

 

Het plan voor het netwerk van het openbaar vervoer, uitgevoerd als onderdeel van de werken aan de tunnels

 

Meer informatie over de gevolgen voor het openbaar vervoersnetwerk  >>>

Meer info

Steun voor handelaars

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet steun-maatregelen voor ondernemingen en handelaars die inkomstenverlies lijden door de werkzaamheden.

Meer enfo