Straatvegen

De straten proper houden vraagt een goede planning en het houdt veel meer in dan vegen alleen! Een blik op de organisatie van het werk bij de dienst Netheid & Groene ruimtes.

Een prachtteam!

Een twintigtal kaderleden en meer dan 180 werklieden van de dienst Netheid & Groene ruimtes garanderen de netheid van de straten en het onderhoud van de groene ruimtes van de gemeente Schaarbeek.

In elk seizoen en in weer en wind werken de arbeiders 5 dagen op 7 op de openbare ruimte. Een beperkte ploeg werkt eveneens op zaterdag en zondag, zodat ook op die dagen bepaalde netheidsproblemen worden opgelost.

balayeur

De organisatie van het straatvegen

Sinds 2005 heeft de dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes zijn strategieën gewijzigd inzake het vegen van de straten. Voor het vegen van de straten, dat vroeger willekeurig gebeurde, wordt tegenwoordig een wel bepaalde methode gebruikt.

Een leidend beginsel : « één arbeider, één werkdag, één te onderhouden wijk ». Met andere woorden, elke wijk wordt op één dag door één straatveger onderhouden.

Het is de bedoeling een band te scheppen tussen de straatveger en « zijn » wijk. De straatveger beheert zelfstandig zijn werk, met een duidelijk doel voor ogen : zorgen voor een propere wijk.

Opdrachten van de straatveger

Naast het schoonmaken van de straatgoten, is de straatveger ertoe gehouden ons volgende zaken te melden :

  • sluikstorten
  • een beschadigd wegdek of voetpad
  • beschadigd stadsmeubilair
  • verstopte rioolkolken
  • leegstaande panden
  • het niet werken van de openbare verlichting
  • enz.
balayeuse

Sensibiliseringacties