Tags en graffiti

Graffiti zijn misschien kunstwerken in de ogen van de artiesten, maar blijven niettemin een probleem. Ze doen afbreuk aan de omgeving, het kost handenvol geld om ze te verwijderen, ze versterken het gevoel van onveiligheid en schaden het imago van de stad. De gemeente is het beu!

Reinigingswerken ... waarvan de kosten hoog oplopen!

“Monumenten of gebouwen in hun oorspronkelijke staat herstellen is niet altijd een gemakkelijk werk. Als een getagd goed bijvoorbeeld beschermd of fragiel is, kun je niet zomaar de grote middelen inzetten. Je hebt speciale producten en technieken nodig.

In de moeilijkste gevallen moet de gemeentedienst bovendien eerst een expertise laten uitvoeren door externe specialisten om te bepalen hoe ze de herstelwerken het best kan aanpakken. Daarna moet de dienst een bestek opstellen, een budget vinden en een overheidsopdracht uitschrijven. Dat neemt soms meer dan een jaar in beslag!

En het budget kan al snel oplopen tot duizenden euro. Enkele jaren geleden werd het beeldhouwwerk Canneel in het Josaphatpark getagd. De restauratie kostte maar liefst 17.000 euro! Dat belette de taggers niet om kort daarna verschillende andere monumenten in het Josaphatpark te bekladden!

tags - parc Josaphat

Een probleem voor openbare, maar ook privégebouwen!

Niet alleen openbare, maar ook privégebouwen worden beklad.

De dienst Netheid sluit in dat geval een overeenkomst met de eigenaars om de tags te verwijderen.

Jammer genoeg valt niet te voorspellen hoe de gevel gaat reageren op het product of de techniek die we gebruiken. De reiniging gebeurt dus op risico van de eigenaar.

We raden de eigenaars meestal aan om een product tegen tags op de gevel aan te brengen, zodat eventuele nieuwe tags in het vervolg gemakkelijker kunnen worden weggehaald.

U bent getuige van een vandalenstreek?

Helaas zijn de taggers vaak moeilijk te vatten, ook al worden sommige tags duidelijk overdag, op openbare plaatsen aangebracht.

U bent getuige van zo’n inbreuk? Meld dit meteen aan de politie of de dienst Netheid op het gratis nummer : 0800 939 88.